Team
 Position  Title  Nick  Contact

Info:
Jak się skontaktować? Wejdź na nasz kanał DISCORD, kliknij na link (DC:) przy danym tutorze aby oby otworzyć jego profil na DC

Jeśli nie zadziała skopiuj nazwę profilu np 'dbvictory' i wpisz 'Szukaj'


How to get in contact? Go to our DISCORD channel, click on the link (DC:) next to the tutor to open his profile on DC.